Twitter Facebook  Google Youtube

About us

The Honorary President 

Ts.Elbegdorj
President of Mongolia
 

Board of Directors

D.Enkhbat

Executive Chair and Founder
President of New Policy Institute

R.Amarjargal

Board Member
Member of Parliament
 

S.Byambatsogt

Board Member
Member of Parliament

N.Battsereg

Board Member
Member of Parliament
 

N.Jantsannorov

Board Member
Composer
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executive Director

B.Burmaa

Executive Director


 
 
 
 
 
 
 

Нээлттэй боломжууд:

01Монголын эрдэмтэн, багш, мэргэжилтнүүд, олон нийт хамтран ажиллаж, хэл соёлынхоо болон шинжлэх ухаан, боловсролын нээлттэй бүтээлүүд гаргах давалгааг үүсгэх нь улс орны хөгжлийн хамгийн том нөөц болох үндэсний оюуны чадавхийг нэгтгэн дайчлах, хурдтай хөгжүүлэх цоо шинэ боломжийг олгоно.

02Дэлхийн улс орнуудад өрнөж буй нээлттэй мэдлэг, боловсролын санаачлага, төслүүдэд Монголын эрдэмтэн, багш, мэргэжилтнүүдийг идэвхтэй оролцуулах нь 21-р зууны дэлхийн хөгжлийн том давалгааг улс орныхоо боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ашиглах өргөн боломжийг нээж байна.

03Нээлттэй мэдлэг, боловсролын дотоод, гадаад давалгаа нь Монголын боловсролыг цоо шинэ түвшинд гаргах боломжийг нээж байна. Нээлттэй мэдлэг, боловсролын сан нь энэ боломжийг эрчтэй ашиглах урт хугацааны, өргөн хүрээтэй ажлыг зохион байгуулна.


Нээлттэй мэдлэг, боловсролын бүтээл (нөөц) нь сонирхогч бүх талуудын нээлттэй хамтын ажиллагааны үр дүн, бүх нийтийн бүтээлч оюуны хамтын өмч юм.

Байршил

Хамтран ажиллах санал


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 976.11.329688

Багш нарын бүлгэмүүд

Scroll to Top